Jak se starat o rostlinky ve flower boxu

Nepotřebujete žádnou nádobu – když kohokoli obdarujete flower boxem, máte k dispozici takříkajíc komplexní řešení. Řezané květiny jsou pečlivě naaranžovány ve speciální nádobě (boxu), v níž je uložena hmotná substance, která v sobě udržuje vodu a vlhkost, a zároveň pomocí výživy makro a mikro prvků dodává rostlinám vše, co potřebují k přežití. Mohou tak dlouhou dobu krášlit vaše prostředí, odhadem přibližně stejnou dobu, jako kdyby byly uložené ve váze. Záleží ovšem také na tom, jak se k živým rostlinám budete chovat, a kam flower box umístíte:

flower box

Co rostlinkám vadí

Přímé slunce – pro každý živý organismus je přímé slunce velkou zátěží, zvláště pak pro řezané květiny, které jsou oproštěné od kořenů. Na přímém slunci mohou rychleji vyschnout, zdeformovat se nebo zhnědnout.

řezané karafiáty

Průvan – možná víte, že mnohým pokojovým rostlinám vadí průvan, totéž platí i o květiny řezané, ať si je donesete ve flower boxu, nebo je umístíte do vázy.

Topení nebo vývod z klimatizaceflower box pokládejte mimo zdroje tepla, jako jsou akumulační kamna, radiátory, krby, krbová kamna a přímý výstup ze vzduchotechniky.

Čerstvé ovoce – co možná nevíte, ovoce po sklizni vylučuje do ovzduší ethylen a ten podporuje jejich zrání, ale zároveň rychlejší stárnutí, proto by se neměly nechávat řezané květy v jeho blízkosti, aby se jejich stárnutí zbytečně neurychlilo.

Odebírejte odumřelé květy a stonky – jak postupně odchází živá složka z květin, tak se na „biologickém materiálu“usídlují patogenní mikroorganismy, proto uvadlé rostlinky postupně odebírejte a vyhazujte, snížíte tím výskyt patogenů mezi ostatní květy a také do okolního prostředí.

Zalévejte – velmi důležité je zalévání, vnitřní výživová vložka ve flower boxu nesmí vyschnout, měla by být minimálně vlhká. Po vyschnutí by ztratila původní schopnost absorbovat tekutiny v takové míře, jaká je pro přežití rostlin klíčová. Dbejte tedy o pravidelnou zálivku.