Technika na poště


Také máte rádi techniku a vÅ¡echno kolem techniky? Já si myslím, že kdyby technika vůbec nebyla, že my lidé by se mÄ›li opravdu víc složitý život, a to hlavnÄ› kvůli tomu, že bychom vÅ¡echno mÄ›li delší a složitÄ›jší. Jenom si vezmÄ›te, jak tÅ™eba lidé si dříve psali zamilované dopisy a nemuseli by to být pouze jenom zamilované dopisy, ale úplnÄ› cokoliv. Já si vzpomínám, jak mi moje babiÄka s dÄ›deÄkem vyprávÄ›li, když oni si ji posílali zamilované dopisy. Prý to nÄ›kdy trvalo i ÄtyÅ™i nebo pÄ›t dní. Není si vezmÄ›te, že kdyby to takhle bylo stále, jak by se tÅ™eba na dálku uzavíraly obchody?

Někdy pošta není rychlá.

Já vím, že tÅ™eba například také telefonicky, ale když tÅ™eba potÅ™ebujete podepsat rychle nÄ›jakou smlouvu, tak je nejlepší, když tÅ™eba poÅ¡lete smlouvu online, protože v dneÅ¡ní dobÄ› je taková technika už vyspÄ›lá a skvÄ›lá, že různé smlouvy nebo dokumenty můžete podepsat i online. Můžete si nechat u ověřit u notáře nebo na poÅ¡tÄ› elektronický podpis a máte ihned z půlky vyhráno. MnÄ› se tohle líbí a jsem ráda, že mnoho lidí tohle využívá. Dokonce i já jsem ve dvou zamÄ›stnání už podepisovala dvakrát online smlouvy, které také byly poslány emailem. A já si myslím, že kdyby tohle neexistovalo, že bych musela tÅ™eba Äekat i týden na to, než mi poÅ¡ta doveze nÄ›jaké smlouvy.

Technika se stále vyvíjí.

A jak vÅ¡ichni víme, tak dneÅ¡ní poÅ¡tovní služby nejsou tak skvÄ›lé jako tÅ™eba pÅ™ed tÅ™iceti lety. Dneska to opravdu dlouho trvá. Opravdu nechápu takové poÅ¡tovní heslo dnes podáte zítra dodáme. Podle mého názoru je tohle klamání zákazníka, nebo si to nemyslíte? Já si myslím, že kdyby poÅ¡ta také dbala více na technické vymoženosti a lepší technické stroje, tak by udÄ›lala lépe, protože by potom mÄ›la lepší a kvalitnÄ›jší služby a zákazníci by to jistÄ› ocenili. A nejenom zákazníci, ale také urÄitÄ› zamÄ›stnanci, protože by mÄ›li ulehÄenou práci a nemuseli by se více stresovat, že by udÄ›lali nÄ›kde chybu.