Anglická konverzace Vás zbaví ostychu


Ostych Vám brání vést zábavné rozhovory s kamarády ze zahraniÄní. Je to velká Å¡koda. Jste spoleÄenská a zábavná. Máte totiž obavy, že budete dÄ›lat trapné chyby a nejste si jistá ani výslovností a přízvukem. VaÅ¡e obavy jsou vÅ¡ak naprosto zbyteÄné. PotÅ™ebujete se pouze rozmluvit. Souhlasíme s Vámi, že to není jednoduché. Pro vÅ¡echny takové zoufalce je nyní k dispozici originální kurz, který Vás zábavnou formou nauÄí mluvit. VÅ¡e je možné realizovat z pohodlí domova prostÅ™ednictvím telefonu. PÅ™ipravte se na obrovské pokroky už po pár dnech.

KoneÄnÄ› cizincům rozumím a jsem schopna odpovídat

Nejspíš tu situaci taky znáte z vlastní zkuÅ¡enosti. ÄŒlovÄ›k se po delší dobÄ› vydá na dovolenou do zahraniÄí a po příjezdu na vysnÄ›né místo Vás ubytují na příšerný pokoj. Chcete se na recepci bránit, ale najednou zaÄínáte rudnout a nezmůžete se ani na jedno slovíÄko. Anglická konverzaceVám dodá potÅ™ebné sebevÄ›domí, které následnÄ› využijete v praxi. VÅ¡e si nacviÄíte pÄ›knÄ› z pohodlí domova bez obecenstva. Mluvení je pÅ™ece tak pÅ™irozené a zábavné.