Šachy – figury a jejich tahy

Nikdy není pozdě – známé pořekadlo, které platí v případě šachů. Hra králů, jak se jí kvůli taktické náročnosti, nutnosti koncentrace a inteligence přezdívá, nemá složitá pravidla. Základní pravidla hry je schopný naučit se téměř každý od pětiletého dítěte po osmdesátiletého seniora. Taktická stránka hry už je sice jiná písnička, ale naštěstí existují různé knihy a weby, takže začátečník není zcela bez pomoci.
muž a šachy

Hrací šachovnice

Hrací deska je rozdělena na 64 čtverců (32 bílých a 32 černých). Vždy se střídají bílá a černá pole. Figury se rozestaví do dvou řad na přesně dané pozice. Staví se tam, kde jsou pole označena písmeny (A-H).

Základní postavení a možné tahy

Pěšec – nejméně hodnotný ve hře. Při zahájení řady máte k dispozici 8 pěšců, kteří stojí před ostatními figurami ve 2. řadě. Pěšce můžete přemístit o jedno (či dvě pole v případě prvního tahu) rovně dopředu. Pěšec bere ostatní pouze diagonálně o jedno pole vpřed.
Věž – věže máte dvě a stojí v první řadě (nejblíže k vám) v rozích. Táhnout s nimi můžete pouze rovně dopředu či do strany o libovolný počet polí. Nesmíte přeskakovat svoje ani soupeřovi figury. Ve hře jsou věže druhé nejsilnější.
Jezdec – opět dvojice, stojí vedle věží. Smí jako jediní táhnout přes ostatní. Jejich pohyb je ve tvaru L ve smyslu dvě pole dopředu/do strany a jedno kolmo na této směr
Střelci – černý a bílý, každý se pohybuje diagonálně jen po „své“ barvě.
Dáma – nejhodnotnější, nejsilnější figura ve vaší armádě! Pohybuje se stejně jako věž a střelec dohromady, má tedy velký dosah.
Král – toho musíte chránit před útoky soupeře. Sám ale nezmůže téměř nic, jelikož se posouvá jen o jedno pole v každém směru. Krále v kombinaci s věží se týká speciální tah jménem rošáda, kdy pokud na sebe mají na šachovnici výhled a nepohnuli se dosud ze základního postavení, může se pak král posunout o dvě pole směrem k věži, která jej následně „obejde“ a chrání z druhé strany.
muž a šachy

Cíl hry

Tím je dát soupeři tzv. šach-mat. Jinými slovy vystavit jeho krále do situace, kdy nemá možnost úniku před útoky ostatních vašich figurek. Toho dosahujete pomocí různých tahů a promyšlené taktiky.
Proniknout do tajů této krásné hry jistě není pro každého, ale se základními znalostmi máte alespoň možnost se o to pokusit a zpříjemnit si volný čas ušlechtilou zábavou!