Počet obyvatel s vysokoškolským titulem roste

S každým sčítáním lidu se v České republice zároveň sleduje úroveň vzdělání jednotlivých obyvatel. Je zajímavé, že pokračuje trend v růstu počtu obyvatel, kteří mají dokončené vysokoškolské vzdělání. Zatímco podle statistik mělo v roce 1970 vysokoškolský titul zhruba 261 tisíc lidí, při posledním měření před několika lety bylo zjištěno, že vystudovanou vysokou školu má téměř 1 150 tisíc obyvatel, tedy asi 12% populace.

knihovna plná moudrosti
Vývoj

Od počátku sledování obyvatelstva, množství lidí s vyšším vzděláním neustále rostlo. Mladší generace měli snazší přístup ke vzdělání a díky moderním školním systémům bylo možné studovat např. dálkově. Přesto, až do roku 1991 byla v průzkumech nejvíce zastoupena skupina osob pouze se základním vzděláním. Až poté se nejvíce zastoupenou skupinou lidí stala skupina těch se středním vzděláním, nebo výučním listem.

klid z odmaturování)
U žen nárůst daleko vyšší

Kdybychom porovnali vývoj v úrovni vzdělávání mužů a žen, zjistíme, že daleko vyšší nárůst vysokoškolského vzdělání byl u žen. Ve statistikách se zvyšoval počet mužů spíše s dokončeným středním vzděláním. Aktuálně je počet mužů a žen s vysokoškolským vzděláním téměř vyrovnaný. Nicméně rozdíly jsou patrné jinde. Zatímco absolventy doktorského studia tvoří zhruba 70% muži, absolventy bakalářských oborů zase tvoří 60% ženy.


Co bude dál?

To, že náš stát tvoří stále více obyvatel s vysokým vzděláním je na jedné straně dobrá zpráva. Nicméně je nutné upozornit, že značná část této populace tvoří vysokoškoláci s vystudovanými humanitními obory. Chybí tedy především inženýři technických profesí. A to je v zemi, kde velkou ekonomickou roli hraje výrobní průmysl, ne úplně potěšující zpráva. Zároveň je u firem velká poptávka po manuálně zručných pracovnících. Školní systém je však nastaven tak, aby si téměř každý mohl vybrat a studovat vysokou školu, takže můžeme očekávat, že množství obyvatel s vysokoškolským vzděláním bude i nadále růst.