Laponci – kultura severu

Na severu Evropy v okolí polárního kruhu se rozkládá velká oblast zvaná Laponsko. Tuto studenou krajinu zahrnující sever Norska, Švédka, Finska a část ruského poloostrova Kola obývají převážně Sámové, kteří jsou v češtině známí jako Laponci.

Laponců je zhruba sto tisíc a přestože je oblast Laponska velmi rozlehlá, většina této v Evropě nejvýznamnější skupiny domorodců žije v Norsku. Několikatisícová menšina se také nachází na severu Švédka. Ve Finsku a v Rusku jsou jen malé počty Laponců.
krása polární záře
Původně byli Laponci pastevci sobů a s obrovskými stády křižovali chladný sever Evropy. S příchodem moderní doby se život Laponců změnil a dnes již se stády nemigrují. Chovem sobů se živí jen zhruba desetina těchto domorodců. Další část Laponců, která žije na pobřeží, se živí rybolovem a ostatní vykonávají běžné činnosti Evropana, které jsou samozřejmě přizpůsobeny drsným podmínkám severu. V Laponsku jsou totiž chladná léta, přestože slunce je na obloze prakticky celý den a nezapadá. Kruté podmínky panují v zimě, kdy naopak slunce není téměř vidět. Typický jev pro tuto oblast je Aurora borealis, neboli polární záře.
severské země
Laponců není sice mnoho, mají však hned devět jazyků, které se vyvinuly z ugrofinské jazykové větve (stejně jako finština, maďarština a estonština). Ugrofinské jazyky jsou považovány za nejsložitější na světě. Současných devět jazyků, které Laponci používají, se pravděpodobně vyvinulo z jednoho prajazyka, jenž se postupem času rozvětvil podle míst, která domorodci začali osidlovat. Jednotlivé jazyky jsou ovlivněny jazyky používanými v sousedních zemích a mnoho slov je přejato například z norštiny nebo finštiny.
krása bydlení na severu
Současnost Laponců není veselá a pomalu vymírají. Vlády států, kde Laponci žijí, považují za Laponce pouze toho, kdo měl alespoň jednoho laponsky mluvícího prarodiče. Mladí Laponci spíše tíhnout k Evropskému způsobu života a společně s jejich rozmanitými jazyky vymírá i jejich kultura.