Jak se stát pěstounem na přechodnou dobu?

Celorepublikově je stále nedostatek pěstounů na přechodnou dobu. Pěstounem na přechodnou dobu se může stát člověk, který má zájem a možnost poskytnout svěřenému dítěti domov se vším všudy. Dítě je svěřováno do pěstounské péče rozhodnutím soudu. Někdy jsou soudní jednání zdlouhavá, jindy je dítě svěřeno do rodiny téměř okamžitě. Záleží na okolnostech, které vedou ke svěření dítěte do pěstounské péče. Pěstounská péče na přechodnou dobu by měla trvat maximálně po dobu jednoho roku.
usměvavá máma a dítě
Co se týká pěstouna – musí jednat o psychicky a duševně vyzrálou osobnost, u které se dále zkoumá, její zdravotní stav – zda nepodléhá závislostem např. na alkoholu, lécích, drogách či zda netrpí závažnou duševní poruchou. Nepřípustná je prostituce. Požaduje se trpělivost, sebereflexe, empatické cítění, intelekt, schopnost věnovat se svěřenému dítěti a zároveň vlastním dětem se stejným podílem lásky. Pěstoun musí mít komunikativní dovednosti, jelikož je průběžně ve styku se soudy, mnohdy i rodiči svěřeného dítěte nebo lidově řečeno se „sociálkou“. Činnost pěstouna na přechodnou dobu je podrobována kontrolám ze strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Jednou z podmínek zařazení do evidence pěstounů je zvládnutí psychologických testů. Budoucí pěstoun musí prokázat, že je schopen se o dítě postarat jak fyzicky, psychicky, tak i finančně.
matka s malým dítětem
Po finanční stránce pěstounům na přechodnou dobu pomáhá i stát. Pěstoun je „zaměstnancem“ úřadu práce. Ohledně příspěvků pěstoun komunikuje s odborem dávek státní sociální podpory na příslušném úřadu práce. Pěstoun na přechodnou dobu pobírá zpravidla odměnu pěstouna na výši 20 000 Kč, a to i v případě, že žádné dítě svěřené do péče nemá. To se může stát v případě, že svěřené dítě předává do další péče novým pěstounům a v mezidobí, než mu je svěřeno další dítě, nastává tato proluka. Pěstoun je zároveň odměňován i za to, že je neustále k dispozici, prakticky si nemůže vyrazit na dovolenou a strávit ji v klidu jako v jiných rodinách. Může se totiž stát, že právě v té době se rozhoduje o svěření nového dítěte do péče a pěstoun musí být ihned k dispozici.