Delfíni

Jedněmi z nejúžasnějších a nejkrásnějších živočichů na naší planetě jsou delfíni. Jsou velice inteligentní, společenští a přátelští. Všechny druhy delfínů se dožívají více než 30 let. Delfíni rodí živá mláďata, která při svém narození váží okolo 10 kg. Nejpočetnějším druhem delfína je delfín obecný. Žije téměř ve všech oceánech a rád vyhledává hluboké vody. Pod vodou vydrží až 10 minut, kde se orientuje pomocí echolokace. Jeho oblíbenou potravou jsou sledi. Delfín obecný je velice společenský a přátelský, ale k životu v zajetí se nehodí. Pakliže je chycen a umístěn do akvária nejpozději do 1 roku umírá. Tito delfíni nechtějí žít v zajetí a po odchycení páchají sebevraždy nárazy do stěn akvárií. I v oceánech jsou však ohrožení a to především lovem japonskými a norskými rybáři.

Delfín

O něco mohutnějším druhem delfína je delfín skákavý. Nejčastěji žije ve Středozemním a Černém moři. Ve svém jídelníčku nepohrdne ani menšími žraloky. Má velmi vysokou inteligenci a bylo zjištěno, že si mezi sebou dávají jména. Delfín skákavý je velice přátelský a společnost lidí dokonce vyhledává. Tento delfín rád závodí s loděmi a zachraňuje tonoucí se lidi. Život v zajetí mu nevadí. V delfináriích předvádí své úžasné skoky a různé akrobatické kousky.

Delfíni

Zřejmě nejstarším druhem delfína je delfín drsnozubý žijící v Atlantském a Indickém oceánu. Tento druh delfína loví svou potravu, kam patří třeba krakatice, ve skupinách. Delfínem žijícím ve slaných, ale také sladkých vodách je delfín indočínský. Je to delfín jehož zbarvení může být i do růžova což způsobují jeho krevní žíly. Vzhledem k velkému znečišťování oceánů je tento druh kriticky ohrožen. Brazilský delfín je sladkovodní druh delfína žijící v povodí Amazonky. Podobá se delfínu skákavému. Je ohrožen rybářskými sítěmi a rtutí znečištěnou vodou.