Na co poukazuje revize elektro

Elektrikář je profese mezi lidmi velmi vyzdvihována jako náročná a zodpovědná činnost a v případě, že se v domácnosti vyskytne nějaký problém v elektrických rozvodech, nebo potřebujeme provést rekonstrukci stávajícího vedení, obracíme se na takovéto odborníky s důvěrou. Ti nás mohou upozornit i na problémy, vznikající v domácnostech, ve firmách a podnicích, které mohou být skryté a nesnadno odhalitelné.

elektrický rozvaděč

Hrozící požár – úrazů elektrickým proudem je celá řada, ale může se stát, že v jejich zákrytu nevěnujeme pozornost dalšímu skrytému nebezpečí, a tím je požár. Je to o to zákeřnější díky tomu, že např. u topenišť, jako jsou krbová kamna nebo přímotopy, snadno odhalíme doutnající zárodek, zatímco u elektrického vedení se dlouho nic nemusí projevovat. Zkrat a elektrický oblouk mohou vzniknout na zcela neočekávaném místě a prakticky kdykoli, a to dokonce i u nově rekonstruovaných vedení, revize elektro má tedy význam prakticky všude, neboť může odhalit skryté vady a nedostatky. Může poukázat i na nevhodně tažené prodlužovací šňůry v kancelářích a domácnostech, které mohou být sevřené nábytkem, může upozornit na špatně uzemněné obvody, vadné kontakty, nevhodně rozmístěné zásuvky atd.

elektrikář při práci

Staré hliníkové vedení – o něm se mnoho elektrikářů vyjadřuje jako o časované bombě z několika důvodů. Jednak mohou povolené šrouby u svorek vypínačů, rozvodných krabic a zásuvek vyvolat kdykoli elektrický oblouk a ten přeskočí do podoby ohně, když zasáhne hořlavý materiál v blízkosti. Dále může u velmi starých kabelů dojít ke zkratu díky zpuchřelé izolaci, a to prakticky kdekoli – ve zdi, mimo zdivo u parket, v blízkosti nábytku atd. Mnoho elektrikářů vám doporučí hliníkové kabely nahradit měděnými, a to podle moderních předpisů, kdy se počítá i s vyšší zátěží v elektrickém obvodu, než tomu bývalo v době 50. a 60. let minulého století, kdy se tyto rozvody prováděly.