Pokud to zvládnou včely, přežijeme i my

Už v roce 2014 se časopis Včelařství zabýval nebývalým množstvím hromadných úhynů včelstev. A to zejména v souvislosti s aplikací prostředků na ochranu rostlin, respektive zemědělských plodin. Už v roce 2013 bylo řešeno podezření na otravu na 37 stanovištích včel, další rok se veterinární správa věnovala 52 případům a tento počet neustále narůstá. Mapu můžete nalézt na webu SVS , v sekci ZDRAVÍ ZVÍŘAT, VČELY, OSTATNÍ.
hodující včela

Ve většině případů byly postiženy včely létavky, tedy ty, které zabezpečují sběr nektaru pro tvorbu medných zásob. To pak znamená oslabení včelstva i nižší medný výnos.  Dochází pak ke snížení plodování a snížení počtu zimní generace včel, která je nutná pro přežití celého včelstva. Důsledky otrav jsou naprosto devastující. Oslabené včely také snáze podléhají chorobám. Včelaři pak musí více přikrmovat, aby vůbec takovou zátěž zvládly. Je možné se tomu vůbec nějak bránit? Ano. Při jakémkoli podezření vždy hlásit. Toto by měl učinit každý dobrý včelař ve svém vlastním zájmu.
včela na květině

Nezřídka se však stává, že to vyhodnotí jako nákazu, ošetří proti všemu možnému a doufá. Vyšetření jsou drahá a zdlouhavá. Pokud máte pocit, že včely ve vašem okolí vykazují nápadné změny chování jako například trhavé pohyby křídel, ztráta orientace, zesláblost, pohyb v kruhu, kontaktujte místní příslušnou pobočku krajské veterinární správy. Na internetu jsou k dispozici konkrétní telefony dle lokalit i krizová linka. Také je vhodné pokusit se najít blízké včelaře. Najdete-li uhynulé včely, odevzdejte je co nejrychleji komisi, která by měla zahájit šetření. Nenechte se odbýt. Včely mají nepřeberné množství dalších nepřátel. Proto je třeba důsledně hledat, zkoumat a tyto malé tvorečky chránit. Všímejte si svého okolí, kupujte med přímo od včelařů a nedopusťte, aby tyto nositelky života zcela vymřely.

Pak byste museli chodit se štětečkem a opylovat místo nich.