Psí smysly

Stejně jako lidé využívají psi i veškeré ostatní psovité šelmy své smysly k dorozumívání mezi sebou. Od té doby, co si lidé psi ochočili, využívají psi smysly i ke komunikaci s nimi. Štěňata se rodí se slabě vyvinutým hmatem a čichem, zato mají silně vyvinutý smysl pro teplo, aby snáze našli matku. Vývoj smyslů probíhá u psů velmi rychle, a tak za sedm týdnů od narození jsou všechny smysly dovyvinuty téměř k dokonalosti. Podobně jako u lidí však s přibývajícím věkem opět některé smysly začínají ochabovat, není výjimkou, že psí babičky a dědečkové téměř neslyší a nevidí.
krásná kolie

·         Psí sluch

Je známo, že psi slyší mnohem lépe než my lidé. Psi dokážou natočit své boltce uší, takže lépe slyší, odkud zvuk přichází. Řadu psů vyděsí i tišší zvuky. Často my žádný zvuk nezaznamenáme a psi zdánlivě bezdůvodně štěkají, vrtí ocasem a běží ke dveřím. Pes slyší i ultrazvuky, zato neslyší příliš hluboké tóny.
bílé štěně

·         Psí zrak

Okolní svět vidí pes jinak než lidé. Barevné vidění je podobné, ale často má problém rozlišit červenou a zelenou barvu. Pro psa je však mnohem důležitější rozpoznat pohyb. Za šera a tmy je jejich zrak mnohem lepší, mají totiž nad sítnicí odrazovou vrstvu. Nablízko pes vidí hůř než člověk, ale zase je schopný zaznamenat pohyb až na dálku jednoho kilometru. Pes má také širší zorné pole. Pes skvěle „čte“ naše nonverbální signály, proto je „řeč našeho těla“ v dorozumívání se psem velmi důležitá.

·         Psí čich

Čich u psů je natolik perfektní, že dokážou ze vzduchu vyčíst celou řadu informací. Pes venku neustále pohybuje čenichem, aby získal co nejvíce informací. Podle pachu hledá pes své kamarády, potravu, pána. Dále ho varuje před možným nebezpečím. Mezi lidmi panuje mýtus, že teplý a suchý nos znamená u psa nemoc, není to pravda.

·         Psí hmat

Psi jsou vybaveni hmatovými chlupy po stranách čenichové partie, na pyscích, spodní čelisti a nad očima. Pomáhají mu i s orientací ve tmě. Pes samozřejmě také cítí doteky, tlak, teplo. Tělesný kontakt je jedním z nejdůležitějších komunikačních prostředků.

·         Psí chuť

Chuť pes rozlišuje pomocí jazyku a dále využívá svůj čich. Pes rozlišuje čtyři základní chutě, přesto má chutě pravděpodobně mnohem méně vyvinuté než člověk.