Polyesterové podložky pod bazén jsou nezbytné u kopaných nadzemních vodních nádrží

Výhody zapuštěných a zastřešených vodních nádrží snadno odvodí každý z vás, přece jen je něco jiného koupat se v něčem takovém, co vypadá již na první pohled přirozeně. Zkrátka, jako by do krajiny bazén doslova zapadl.

Krok první – odborník

Návštěvou specializované firmy to začíná. Provede se nejen předběžný odhad rozpočtu, ale především nástin jednotlivých technologických možností. Cenné rady vám mohou ušetřit zbytečné investice a především předejít nevhodným konstrukčním řešením pro váš typ pozemku. Záleží totiž naprosto zásadně na typu geologického podloží, na svažitosti terénu a na propustnosti spodních vod. Rozhodující je také vědět, kde bude umístěna strojovna bazénu, a jakým způsobem bude nádrž k zákazníkovi dopravována.

betonový chodník

Krok druhý – spodní voda

Výška spodní vody je základním kritériem pro výstavbu kopaných bazénů. Odborníci totiž musí mít v tomto případě jasno a zpravidla dokážou podle podloží a prostupnosti spodních vod navrhnout vhodný typ nádrže. Nejhorší situace by totiž nastala tehdy, jestliže bazén spodní voda vyplaví, nebo poškodí jeho nosnou konstrukci. Kvůli podloží a spodním vodám se také nesmí bazén na zimu úplně vypustit, vždy v něm musí zůstat alespoň část vody.

Stavební dokumentace

Výstavba kopaných nádrží trvá přibližně 4 – 5 týdnů včetně přípravných fází. Kromě konzultací, se kterými můžete u solidních stavebních firem počítat, je součástí řešení i projektová dokumentace. Patří sem i tzv. stavební připravenost, což je způsob přípravy podloží, tedy výkopové práce a příprava dna. Ta je realizována betonovou základovou deskou, nebo betonovým věncem. Některé nádrže se pouze vysypávají štěrkem s polyesterovou podložkou pod bazén.

prázdný bazén

Zastřešení

Moderní stavby vyžadují zastřešení. V současné době jich existuje na trhu několik desítek různých řešení a materiálových typů, většinou jsou obdélníkové, ale není problém zhotovit i speciální tvary do písmene L apod. Zastřešení lze realizovat dodatečně, ale vždy by firma měla o budoucích požadavcích na zastřešení vědět.